Aanpak

Voem creëert sociaal-culturele acties, samen met haar leden (vrijwilligers, artiesten en organisaties) & partners uit het brede sociale en culturele veld. 

De acties zijn steeds verbindend, vernieuwend en constructief-kritisch van aard.

Kernpraktijken

Voem in de pers