Voem vzw is een inclusieve, sociaal-culturele organisatie die mensen en organisaties grenzeloos verbindt via kunst, cultuur en sociaal engagement.

DiverzCity

Welkom in DiverzCity, onze virtuele wereld om te werken, vergaderen en spelen:

Je kan er onze medewerkers ontmoeten, vergaderen in de co-workingspace, events bijwonen, spelletjes spelen,… 

informeel leren via workshops, vormingen en activiteiten

grenzeloos verbinden van mensen en organisaties

betrekken, zichtbaar maken, coachen en ondersteunen van leden

creëren, deelnemen, bewaren en delen van cultuur, kunst en erfgoed

»

Als bruggenbouwer willen we inspelen op de maatschappelijke uitdagingen van de superdiverse samenleving door te verbinden, te verdiepen en het versterken van mensen.

-Badra Djait, 

Voorzitter Voem vzw

Kalender

No Events are found.
Nieuwsbrief
Blijf op de hoogte van onze laatste activiteiten​

Voem zag het levenslicht in 1996, toen de vereniging werd erkend als “landelijke vereniging van migranten”. De geschiedenis van de organisatie gaat echter terug tot 1985, toen de Vereniging van Islamgodsdienst Leerkrachten in Vlaanderen (VILV) ontstond; een actiegroep die ijverde voor een volwaardig statuut voor islamleerkrachten in Vlaanderen.

Toen dat doel werd bereikt, verschoof de missie in de richting van emancipatie en participatie via interculturele ontmoeting in Vlaanderen. ’Laat ons van VILV een instrument maken om dialoog en uitwisseling te stimuleren. Interactieve uitwisselingen moeten ons kritisch en positief verrijken’, staat in het jaarverslag van 1992 te lezen. Als leerkrachten hadden de leden van de vereniging sterke voeling met de noden van de moslims én de brede samenleving, en voelden zij de nood om de dialoog te stimuleren en mensen aan te zetten tot kritisch nadenken, emancipatie en tot het samenwerken met diverse partners.

Sindsdien is de vereniging zichzelf ook steeds meer gaan beschouwen als een bruggenbouwer met interlevensbeschouwelijke ontmoetingen als dé specialiteit van het huis. Het is de rode draad die VILV met Voem verbindt en tot op vandaag het visitekaartje van Voem kleurt. Mede dankzij die interlevensbeschouwelijke ontmoetingen met onder meer de zeer verscheidene christelijke, joodse, islamitische, vrijzinnige, sikh en boeddhistische groeperingen bereikt Voem vandaag een superdivers publiek.

Voem organiseerde samen met haar lidverenigingen en diverse partners uit het veld duizenden activiteiten in het kader van het sociaal-cultureel volwassenenwerk. Het diverse werkveld van Voem liet zich grotendeels tekenen op twee terreinen: cultuur en sociaal engagement.

Voem heeft steeds gepleit voor een verdraagzame en pluralistische samenleving waarin alle mensen, ongeacht hun levensbeschouwing, met elkaar in harmonie leven. Organisaties en mensen die zich inzetten voor een pluralistische samenleving en zich buitengewoon verdienstelijk hebben gemaakt op het gebied van emancipatie worden door Voem jaarlijks beloond met de Emancipatieprijs, die sinds 1996 wordt uitgereikt.

Meld je aan op ons ledenportaal

Heeft u nog geen account?
Stuur ons een mailtje om dit recht te zetten!

Antwerpen: zahra@voem.be
Brussel: smahane@voem.be / dorien@voem.be
Gent: amani@voem.be