Onze missie

Voem gelooft in de positieve kracht van sociaal-culturele ontmoeting in superdiversiteit.

Als bruggenbouwer willen we maximaal inzetten op eenheid in verscheidenheid én verscheidenheid in eenheid.

Dit doen we door de superdiversiteit aan talenten in de brede samenleving te verbinden, te verdiepen en te versterken. Zo tonen we een genuanceerd beeld van de mens in al zijn gelaagdheid wat leidt tot een gevoel van positieve veiligheid bij een breed publiek.

Samen gaan we duurzaam, solidair, vredevol, inclusief en pluralistisch vooruit.

Onze waarden

Grenzeloos verbinden doen we bij Voem vanuit de volgende waarden:

We zijn onbevooroordeeld, open en onafhankelijk. We gaan niet uit van het grote gelijk, maar reiken de hand uit door in dialoog te gaan met oog voor multiperspectiviteit en kritische reflectie. Zo kunnen wij het inclusief en gedeeld burgerschap versterken.

Vanuit een gezonde nieuwsgierigheid durven we buiten de traditionele paden te treden, en creëren we grensverleggende initiatieven. Wij willen de wereld verrassend prikkelen en bovenal inspireren. Door onszelf permanent te ontplooien blijven we vooroplopen in een snel veranderende omgeving.
Wij geloven in het creëren van samenwerking, netwerken en verbinding tussen diverse werelden. Met onze open betrokken houding en met respect voor ieders eigenheid genereren we vertrouwen en geborgenheid, en creëren we een groeiende samenhorigheid.
We zijn bevlogen en gedreven, en beschikken over de krachtige positieve energie om andere mensen in beweging te brengen, het beste in mensen naar boven te halen en hun talenten te identificeren en te ontplooien. We zijn trots op wat we doen en delen onze trots.

Geschiedenis

Naar aanleiding van het 30-jarige bestaan van Voem werd het boek ‘Vanop de eerste rij, van multicultuur naar superdiversiteit: Dertig jaar samenleven door de ogen van VOEM’ geschreven door historica Tina De Gendt. 

Het boek schetst een beeld van de (wereld)geschiedenis door de ogen van Voem. Hiervoor baseerde de auteur zich op het archief van Voem dat werd overgedragen aan Amsab, het instituut voor sociale geschiedenis.

Team

Ontmoet de kracht achter Voem.

NATIONAAL

Montignystraat 34
2018 Antwerpen

Lennart
Thienpont

Inhoudelijk
Coördinator

Margot
Hinnekens

Zakelijk
Coördinator

Bader
Shashit

Digital Content
Creator

BRUSSEL

Lakensestraat 68
1000 Brussel

Smavia Zulfiqar

Sociaal-Cultureel werker

GENT

Haspelstraat 37A
9000 Gent

Anca Rodriguez Leon

Sociaal-cultureel werker

Fatih De Vos

Sociaal-cultureel werker

ANTWERPEN

Montignystraat 34
2018 Antwerpen

Zahra Eljadid

Sociaal-Cultureel werker

Sabine Verbanck

Sociaal-Cultureel werker

Alfi Yusrina

Sociaal-cultureel werker

Partners

Voem gaat duurzame partnerschappen aan met partners uit het brede sociale en culturele veld in Vlaanderen en Brussel. We verbinden onze leden met deze partners om samen sociaal-culturele acties vorm te geven en uit te voeren.

Anna Lindh Foundation (Egypte), AWAN (Verenigd Koninkrijk), De Federatie, Erasmus+ (EU), Grand Beauty On Tour (Duitsland), Green Deen (Verenigd Koninkrijk), JINT (EU), Nansen Dijalog Centar Udruge (Kroatië), Postmigrant Europe (EU), Schwarzkopf-Stiftung Young Europe (Duitsland), SIETAR (EU), Sociare, Socius,VegFest Morocco (Marokko), Waterloo Community Theatre (Verenigd Koninkrijk)

Aflam Du Sud, Avansa, Axcent, Bop, Bozar, CBAI, Culturehem, Cultuur In Molenbeek, Davidsfonds Brussel, DeBuren, De Rode Antraciet, Doof Vlaanderen, Erfgoedcel Brussel, Espace Magh, Expertisepunt Interreligieuze Dialoog Brussel, Foyer, Het Anker, House Of Compassion, Interreligieus Netwerk Brussel, Immaterieelerfgoed.be, JH Chicago, KWB Brussel, Les Traits D’union, Objectief, Odisee, OKRA Brussel, Pigment, Samo Pravo, Westrand, Gehandicapten & Solidariteit

Amsab, Artevelde Hogeschool, Avansa Gent, Cultuur.Gent, De Buren Van De Abdij, De Centrale De Koer, De Krook, De Maakbare Mens, De Meubelfabriek, Designmuseum, Durf Divers Denken, EVA, Festival Voor Vrede Gent, Gents Kunsten Overleg, Gents Solidariteitsfonds, Gentse Voedselraad, Graffiti vzw, Green Track, Impact Projects, Kunstencentrum Vooruit, Profundo interlevensbeschouwelijk netwerk, Refu Interim, STAM museum, Universiteit Gent, Vermeylenfonds, Vredeshuis
AIF+, Archipel Kunstenwerkplek, Bindus, Black History Month Belgium, CAW de Biekorf, Cultuurnetwerkers Antwerpen, De Roma, Fameus, Filmhuis Klappei, Fmdo, IC, JES, KDG, Kif Kif, Muslinked, Open Design Course, Rataplan, Rooftoptiger, Sint Lucas Antwerpen, Soligion, SOS Kerk, Stadsmakers, Universiteit Antwerpen, Veganation, Vredescentrum, Walpurgis, Zonder Wolk, Zuidklap, 4e Pijler

Voem zag het levenslicht in 1996, toen de vereniging werd erkend als “landelijke vereniging van migranten”. De geschiedenis van de organisatie gaat echter terug tot 1985, toen de Vereniging van Islamgodsdienst Leerkrachten in Vlaanderen (VILV) ontstond; een actiegroep die ijverde voor een volwaardig statuut voor islamleerkrachten in Vlaanderen.

Toen dat doel werd bereikt, verschoof de missie in de richting van emancipatie en participatie via interculturele ontmoeting in Vlaanderen. ’Laat ons van VILV een instrument maken om dialoog en uitwisseling te stimuleren. Interactieve uitwisselingen moeten ons kritisch en positief verrijken’, staat in het jaarverslag van 1992 te lezen. Als leerkrachten hadden de leden van de vereniging sterke voeling met de noden van de moslims én de brede samenleving, en voelden zij de nood om de dialoog te stimuleren en mensen aan te zetten tot kritisch nadenken, emancipatie en tot het samenwerken met diverse partners.

Sindsdien is de vereniging zichzelf ook steeds meer gaan beschouwen als een bruggenbouwer met interlevensbeschouwelijke ontmoetingen als dé specialiteit van het huis. Het is de rode draad die VILV met Voem verbindt en tot op vandaag het visitekaartje van Voem kleurt. Mede dankzij die interlevensbeschouwelijke ontmoetingen met onder meer de zeer verscheidene christelijke, joodse, islamitische, vrijzinnige, sikh en boeddhistische groeperingen bereikt Voem vandaag een superdivers publiek.

Voem organiseerde samen met haar lidverenigingen en diverse partners uit het veld duizenden activiteiten in het kader van het sociaal-cultureel volwassenenwerk. Het diverse werkveld van Voem liet zich grotendeels tekenen op twee terreinen: cultuur en sociaal engagement.

Voem heeft steeds gepleit voor een verdraagzame en pluralistische samenleving waarin alle mensen, ongeacht hun levensbeschouwing, met elkaar in harmonie leven. Organisaties en mensen die zich inzetten voor een pluralistische samenleving en zich buitengewoon verdienstelijk hebben gemaakt op het gebied van emancipatie worden door Voem jaarlijks beloond met de Emancipatieprijs, die sinds 1996 wordt uitgereikt.

Nieuwsbrief
Blijf op de hoogte van onze laatste activiteiten​

Meld je aan op ons ledenportaal

Heeft u nog geen account?
Stuur ons een mailtje om dit recht te zetten!

Antwerpen: zahra@voem.be
Brussel: smahane@voem.be / dorien@voem.be
Gent: amani@voem.be