OVER ONS

V.O.E.M. staat voor Vereniging voor Ontwikkeling en Emancipatie van Moslims. 

V.O.E.M. vzw is een landelijk erkende koepelvereniging met afdelingen in Antwerpen, Brussel en Oost-Vlaanderen. De vereniging ondersteunt deze afdelingen in het ontwikkelen van socio-culturele activiteiten. Samen met de afdelingen werken we rond de 4 functies van het sociaal-cultureel werk: de culturele, educatieve, gemeenschapsvormende en maatschappelijk activerende functie. 

We zijn een landelijk erkende koepelvereniging, actief in Oost-Vlaanderen, Antwerpen, Brussel, Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen. Samen met onze lidverenigingen organiseren we diverse activiteiten rond cultuur, gemeenschapsvorming, educatie en maatschappelijke activering. 

Bij V.O.E.M. kan jong en oud (van 18 tot 98 jaar) terecht voor een kwalitatief vrijetijdsaanbod, niet alleen voor de moslimgemeenschap maar voor iedereen die zich beweegt in deze superdiverse maatschappij. Het doel van dit aanbod is om dialoog tussen mensen van verschillende achtergronden, culturen en geloofsovertuigingen te stimuleren. We geloven dat ontmoeting de sleutel is tot een breder en beter begrip van elkaar. 

V.O.E.M. is een bruggenbouwer tussen de verschillende (geloofs)gemeenschappen: via verbindende elementen organiseren we activiteiten waarop iedereen welkom is.

 Contact: secretariaat.voem@gmail.com