Our Mission

Voem believes in the positive power of socio-cultural encounters in super-diversity.

As a bridge builder, we want to strive for unity in diversity and diversity in unity.

We do this by connecting, deepening and reinforcing the super-diversity of talents in the wider society. In this way, we show a nuanced picture of the human being in all his layers, which leads to a feeling of positive securityamong a wide audience.

Together, we are moving forward in a sustainable, inclusive, pluralistic way.

Our Values

At Voem, we connect without borders on the basis of the following values:

We are unbiased, open and independent. We do not assume to be right, but reach out by engaging in dialogue with an eye for multi-perspectiveness and critical reflection. This is how we can strengthen inclusive and shared citizenship.

From a healthy curiosity, we dare to step outside the traditional paths and create groundbreaking initiatives. We want to surprise and, above all, inspire the world. Continuous self-development keeps us ahead in a rapidly changing environment.
We believe in creating cooperation, networks and connections between different worlds. With our open, committed attitude and with respect for everyone’s individuality, we generate trust and security and create a growing sense of belonging.
We are inspired and driven, and have the powerful positive energy to set other people in motion, to bring out the best in people, and to identify and develop their talents. We are proud of what we do and we share our pride.

History

On the occasion of Voem’s 30th anniversary, the book ‘From the front row, from multiculture to superdiversity: Thirty years of living together through the eyes of VOEM’ was written by historian Tina De Gendt.

The book paints a picture of (world) history through the eyes of Voem. For this, the author relied on Voem’s archive that was transferred to Amsab, the institute for social history.

Board of Directors

Badra
Djait

CHAIRMAN

Abdul
Shattour

Secretary

Ann Van
Goidsenhoven

TREASURER

Harjinder
Singh

Deputy Treasurer

Rachid
Akhdim

Board member

Inge
Bruers

Board member

Abasse
Diéye

Board member

Eileen
Steps

Board member

Team

NATIONAL

Montignystraat 34
2018 Antwerp

Lennart
Thienpont

Content
Coordinator

Margot
Hinnekens

Business
Coordinator

Bader
Shashit

Digital Content
Creator

BRUSSELS

Lakensestraat 68
1000 Brussels

Dorien De Vidts

Social-cultural worker

Smahane Ikram

Social-cultural worker

GHENT

Haspelstraat 37A
9000 Ghent

Amani El Haddad

Social-cultural worker

Sabine Verbanck

Social-cultural worker

Alfi Yusrina

Social-cultural worker

Lamis Al Bayoumi

Social-cultural worker

ANTWERP

Montignystraat 34
2018 Antwerp

Zahra Eljadid

Social-cultural worker

Adin Lubis

Social-cultural worker

Partners

Voem enters intosustainable partnerships with partners from the broad social and cultural field in Flanders and Brussels. We connect our members with these partners in order to shape and implement socio-cultural actions together.

Anna Lindh Foundation (Egypt), AWAN (UK), De Federatie, Erasmus+ (EU), Grand Beauty On Tour (Germany), Green Deen (UK), JINT (EU), Nansen Dijalog Centar Udruge (Croatia), Postmigrant Europe (EU), Schwarzkopf-Stiftung Young Europe (Germany), SIETAR (EU), Sociare, Socius,VegFest Morocco (Morocco), Waterloo Community Theatre (UK)

Aflam Du Sud, Avansa, Axcent, Bop, Bozar, CBAI, Culturehem, Cultuur In Molenbeek, Davidsfonds Brussel, DeBuren, De Rode Antraciet, Doof Vlaanderen, Erfgoedcel Brussel, Espace Magh, Expertisepunt Interreligieuze Dialoog Brussel, Foyer, Het Anker, House Of Compassion, Interreligieus Netwerk Brussel, Immaterieelerfgoed.be, JH Chicago, KWB Brussel, Les Traits D’union, Objectief, Odisee, OKRA Brussel, Pigment, Samo Pravo, Westrand, Gehandicapten & Solidariteit

Amsab, Artevelde Hogeschool, Avansa Gent, Cultuur.Gent, De Buren Van De Abdij, De Centrale De Koer, De Krook, De Maakbare Mens, De Meubelfabriek, Designmuseum, Durf Divers Denken, EVA, Festival Voor Vrede Gent, Gents Kunsten Overleg, Gents Solidariteitsfonds, Gentse Voedselraad, Graffiti vzw, Green Track, Impact Projects, Kunstencentrum Vooruit, Profundo interlevensbeschouwelijk netwerk, Refu Interim, STAM museum, Universiteit Gent, Vermeylenfonds, Vredeshuis
AIF+, Archipel Kunstenwerkplek, Bindus, Black History Month Belgium, CAW de Biekorf, Cultuurnetwerkers Antwerpen, De Roma, Fameus, Filmhuis Klappei, Fmdo, IC, JES, KDG, Kif Kif, Muslinked, Open Design Course, Rataplan, Rooftoptiger, Sint Lucas Antwerpen, Soligion, SOS Kerk, Stadsmakers, Universiteit Antwerpen, Veganation, Vredescentrum, Walpurgis, Zonder Wolk, Zuidklap, 4e Pijler

Voem zag het levenslicht in 1996, toen de vereniging werd erkend als “landelijke vereniging van migranten”. De geschiedenis van de organisatie gaat echter terug tot 1985, toen de Vereniging van Islamgodsdienst Leerkrachten in Vlaanderen (VILV) ontstond; een actiegroep die ijverde voor een volwaardig statuut voor islamleerkrachten in Vlaanderen.

Toen dat doel werd bereikt, verschoof de missie in de richting van emancipatie en participatie via interculturele ontmoeting in Vlaanderen. ’Laat ons van VILV een instrument maken om dialoog en uitwisseling te stimuleren. Interactieve uitwisselingen moeten ons kritisch en positief verrijken’, staat in het jaarverslag van 1992 te lezen. Als leerkrachten hadden de leden van de vereniging sterke voeling met de noden van de moslims én de brede samenleving, en voelden zij de nood om de dialoog te stimuleren en mensen aan te zetten tot kritisch nadenken, emancipatie en tot het samenwerken met diverse partners.

Sindsdien is de vereniging zichzelf ook steeds meer gaan beschouwen als een bruggenbouwer met interlevensbeschouwelijke ontmoetingen als dé specialiteit van het huis. Het is de rode draad die VILV met Voem verbindt en tot op vandaag het visitekaartje van Voem kleurt. Mede dankzij die interlevensbeschouwelijke ontmoetingen met onder meer de zeer verscheidene christelijke, joodse, islamitische, vrijzinnige, sikh en boeddhistische groeperingen bereikt Voem vandaag een superdivers publiek.

Voem organiseerde samen met haar lidverenigingen en diverse partners uit het veld duizenden activiteiten in het kader van het sociaal-cultureel volwassenenwerk. Het diverse werkveld van Voem liet zich grotendeels tekenen op twee terreinen: cultuur en sociaal engagement.

Voem heeft steeds gepleit voor een verdraagzame en pluralistische samenleving waarin alle mensen, ongeacht hun levensbeschouwing, met elkaar in harmonie leven. Organisaties en mensen die zich inzetten voor een pluralistische samenleving en zich buitengewoon verdienstelijk hebben gemaakt op het gebied van emancipatie worden door Voem jaarlijks beloond met de Emancipatieprijs, die sinds 1996 wordt uitgereikt.

Nieuwsbrief
Blijf op de hoogte van onze laatste activiteiten​

Meld je aan op ons ledenportaal

Heeft u nog geen account?
Stuur ons een mailtje om dit recht te zetten!

Antwerpen: zahra@voem.be
Brussel: smahane@voem.be / dorien@voem.be
Gent: amani@voem.be