BRUSSEL

Kern of vereniging


1. Kern Abajat:
Vereniging gericht op taal- en culturele uitwisseling d.m.v. conversatietafels en ontmoetingsactiviteiten.


2. Kern Begeleiding jongvolwassenen:
Organiseert activiteiten vooral gericht naar jongvolwassenen, van filmavonden, uitstappen, debatavonden tot gerichte vormingen.


3. Kern Dialoog:
Vereniging die de interculturele dialoog bevordert d.m.v. workshops, tentoonstellingen, uitwisselingen.


4. Kern Literair salon:
Vereniging die literaire activiteiten organiseert waarbij uitwisselingen met schrijvers, filosofen en kunstenaars centraal staan.


5. Kern Maatschappijkritische Vorming:
Vereniging gericht op het bewustworden en in vraag stellen van, bedragen tot en evolutie van de maatschappij.


6. Kern Grafische & Audiovisuele kunst:
Vereniging gefocust op beeldende en audiovisuele kunst.


7. Kern culturele activiteiten:
Vereniging rond culturele uitwisseling waarbij film, fotografie en literatuur centraal staan.


8. Kern Muzische vorming:
Vereniging die muzikale activiteiten organiseert van lessen tot optredens en festivals.


9. Kern Oudersbegeleiding:
Vereniging met als doel ouders bij te staan in hun vragen m.b.t. hun schoolgaande jeugd.


10. Kern Vrouwenemancipatie:
Vrouwenvereniging die ontspannende en educatieve activiteiten organiseert.


11. Kern de vrienden van interreligieuze beleving:
Vereniging ter bevordering van de interlevensbeschouwelijke en interreligieuze uitwisseling en verrijking.


12. Kern SportMix:
Jongerenvereniging die sportieve en educatieve activiteiten organiseert.


13. Dahira Mouride:
Senegalese culturele vereniging.


14. Aya vzw:
Vereniging die educatieve activiteiten organiseert voor dove en slechthorende personen.


15. Wissal vzw:
Tunesische culturele vereniging gericht op de positieve ontwikkeling van de relatie tussen Tunesië en België en het verenigen van en uitwisselen met de Tunesische diaspora.


16. Tarapom:
Vereniging die kennis vooropstelt via taalcursussen en jeugd ondersteunt met hulp van pedagogische experts.


17. Altamirano:
Vereniging die educatieve en ontspannende activiteiten organiseert waarbij de kracht van het woord en de taal centraal staat.


18. Al Minara Vilvoorde:
Vrouwenvereniging die educatieve, culturele en ontspannende activiteiten organiseert in Vilvoorde.


19. Al Madina:
Vereniging die culturele en educatieve evenementen organiseert ter ondersteuning van maatschappelijk bewustzijn en persoonlijke ontwikkeling.


20. Commusaic:
Een multi-roots, intergenerationale gemeenschap van visionaire artiesten die met de zaden van creatie een ​​wereld ontwerpen waarin vele werelden passen.


21. EMDEO vzw:
Organiseren van beurzen (Medina Expo) en educatieve programma’s.


22) Watan Dabke Group:
Een groep die de Palestijnse dabke dans promoot via workshops en shows.


 23) MOAASS vzw:
Een Senegalese vereniging met het doel om wederzijdse kennis en begrip tussen Belgen en Senegal te bevorderen door middel van culturele en educatieve activiteiten.


24) Kern Al Assala Culture
Vereniging die culturele en educatieve activiteiten organiseert. (Gnawoman, Henna-ceremonie,…)


25) Keurgui vzw
Een Senegalese vereniging die educatieve en culturele activiteiten organiseert.


26) Kern Kalligraffiti
Kunstcollectief met een focus op kalligraffiti: een kruisbestuiving tussen Arabische kalligrafie en graffiti / street-art.