BRUSSEL

Kern of vereniging


1. Kern Abajat:
Vereniging gericht op taal- en culturele uitwisseling d.m.v. conversatietafels en ontmoetingsactiviteiten.


2. Kern Begeleiding jongvolwassenen:
Organiseert activiteiten vooral gericht naar jongvolwassenen, van filmavonden, uitstappen, debatavonden tot gerichte vormingen.


3. Kern Dialoog:
Vereniging die de interculturele dialoog bevordert d.m.v. workshops, tentoonstellingen, uitwisselingen.


4. Kern Literair salon:
Vereniging die literaire activiteiten organiseert waarbij uitwisselingen met schrijvers, filosofen en kunstenaars centraal staan.


5. Kern Maatschappijkritische Vorming:
Vereniging gericht op het bewustworden en in vraag stellen van, bedragen tot en evolutie van de maatschappij.


6. Kern Grafische & Audiovisuele kunst:
Vereniging gefocust op beeldende en audiovisuele kunst.


7. Kern culturele activiteiten:
Vereniging rond culturele uitwisseling waarbij film, fotografie en literatuur centraal staan.


8. Kern Muzische vorming:
Vereniging die muzikale activiteiten organiseert van lessen tot optredens en festivals.


9. Kern Oudersbegeleiding:
Vereniging met als doel ouders bij te staan in hun vragen m.b.t. hun schoolgaande jeugd.


10. Kern Vrouwenemancipatie:
Vrouwenvereniging die ontspannende en educatieve activiteiten organiseert.


11. Kern de vrienden van interreligieuze beleving:
Vereniging ter bevordering van de interlevensbeschouwelijke en interreligieuze uitwisseling en verrijking.


12. Kern SportMix:
Jongerenvereniging die sportieve en educatieve activiteiten organiseert.


13. Dahira Mouride:
Senegalese culturele vereniging.


14. Aya vzw:
Vereniging die educatieve activiteiten organiseert voor dove en slechthorende personen.


15. Wissal vzw:
Tunesische culturele vereniging gericht op de positieve ontwikkeling van de relatie tussen Tunesië en België en het verenigen van en uitwisselen met de Tunesische diaspora.


16. Tarapom:
Vereniging die kennis vooropstelt via taalcursussen en jeugd ondersteunt met hulp van pedagogische experts.


17. Altamirano:
Vereniging die educatieve en ontspannende activiteiten organiseert waarbij de kracht van het woord en de taal centraal staat.


18. Al Minara Vilvoorde:
Vrouwenvereniging die educatieve, culturele en ontspannende activiteiten organiseert in Vilvoorde.


19. Al Madina:
Vereniging die culturele en educatieve evenementen organiseert ter ondersteuning van maatschappelijk bewustzijn en persoonlijke ontwikkeling.


20. Commusaic:
Een multi-roots, intergenerationale gemeenschap van visionaire artiesten die met de zaden van creatie een ​​wereld ontwerpen waarin vele werelden passen.


21. EMDEO vzw:
Organiseren van beurzen (Medina Expo) en educatieve programma’s.


22) Watan Dabke Group:
Een groep die de Palestijnse dabke dans promoot via workshops en shows.